Drogi

Naprawa dróg gminnych przed zimą

W barczewskiej rzeczywistości obszarów wiejskich pełnych uroku często towarzyszą pewne wyzwania. Jednym z tych wyzwań jest stan dróg gruntowych, które są nieodzowną częścią codziennego życia na wsiach. Przykładem takiej miejscowości jest Nikielkowo, gdzie mieszkańcy od dawna borykają się z problemami związanymi z utrzymaniem i jakością dróg gruntowych. Trzeba przyznać, że, w ostatnich latach, przeprowadzono znaczne inwestycje w naprawę i modernizację tych dróg, co przyniosło wiele korzyści dla lokalnej społeczności. Mam na myśli ul. Miętową, spory odcinek ul. Lawendowej czy część ul. Dębowej.

Drogi gruntowe odgrywają kluczową rolę w życiu wiejskich społeczności. Są one nie tylko ważne dla mieszkańców, ale także dla lokalnej gospodarki. Rolnicy, mieszkańcy oraz firmy z obszaru Nikielkowa potrzebują dobrych dróg, aby dotrzeć do swoich pól, miejsc pracy czy klientów. Warto także dodać, że dostęp do lepszych dróg wpływa pozytywnie na jakość życia mieszkańców, a także zwiększa atrakcyjność wsi dla potencjalnych inwestorów czy nowych mieszkańców.

Naprawa dróg gruntowych przed nadejściem zimy jest kluczowa z kilku istotnych powodów:

 1. Bezpieczeństwo użytkowników dróg: Dróg gruntowych jest często używana przez mieszkańców i firmy jako główna trasa komunikacyjna. W zimie, kiedy występują opady śniegu i oblodzenia, drogi te stają się bardziej niebezpieczne. Dziury, wyboje i nierówności na nawierzchni mogą prowadzić do wypadków drogowych, uszkodzeń pojazdów i kontuzji użytkowników dróg.
 2. Utrudnienia w przemieszczaniu się: Zima to okres, w którym transport staje się trudniejszy. Jeśli drogi gruntowe są w złym stanie, poruszanie się po nich jest jeszcze bardziej problematyczne. To może prowadzić do ograniczeń w dostępie do miejsc pracy, pól rolnych czy innych ważnych punktów na obszarze wsi.
 3. Ograniczenia w przewozie towarów: Rolnicy, firmy i lokalni przedsiębiorcy polegają na dobrym stanie dróg gruntowych, aby przewozić towary i dostarczać produkty. Kiepskie warunki dróg mogą prowadzić do opóźnień w dostawach, uszkodzeń towarów i większych kosztów transportu.
 4. Długoterminowe koszty: Brak napraw przed nadejściem zimy może prowadzić do znacznie większych długoterminowych kosztów. Zima może być bardzo niszczycielska dla dróg, a po jej zakończeniu konieczne są bardziej kosztowne naprawy i modernizacje.
 5. Zwiększenie trwałości nawierzchni: Zima jest okresem, w którym nawierzchnia dróg jest szczególnie narażona na uszkodzenia. Opady śniegu, topnienie i zamarzanie wody oraz częste obciążenia pojazdów mogą przyczynić się do pogorszenia stanu nawierzchni. Prace naprawcze przed zimą pozwalają na wzmocnienie nawierzchni i zwiększenie jej trwałości w obliczu trudnych warunków zimowych.

Podsumowując, naprawa dróg gruntowych przed nadejściem zimy jest absolutnie konieczna, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg, ułatwić przemieszczanie się, umożliwić swobodny przepływ towarów i zapobiec długoterminowym kosztom związanym z utrzymaniem dróg w dobrym stanie. Jest to inwestycja w jakość życia społeczności wiejskich oraz w trwałość i funkcjonalność infrastruktury drogowej.

Dlatego w dniu 5 listopada br. z kamerą i mapą dróg gminnych w m. Nikielkowo wybrałem się na spacer by dokonać przeglądu naszych dróg.
Zebrany materiał ma posłużyć dla ZBK Barczewo jako dowód, że naprawa dróg gruntowych w Nikielkowie jest uzasadniona.
Przemierzyłem pieszo wszystkie gminne drogi gruntowe leżące na terenie sołectwa Nikielkowo i na podstawie zebranego materiału złożyłem do p. Dyrektora ZBK Barczewo – Roberta Brzózki pisemny wniosek o naprawę poniższych dróg:

 • ul Lipowa
 • ul. Leśna
 • ul. Parkowa
 • ul. Dębowa
 • ul. Świerkowa
 • ul. Krucza
 • ul. Żurawia
 • ul. Lawendowa
 • ul. Rumiankowa
 • ul. Morelowa

We wniosku nie uwzględniłem ul. Warmińskiej i ul. Mazowieckiej – gdyż w niedługim czasie rozpocznie się prawdopodobnie budowa tych dróg dzięki uzyskanemu dofinansowaniu a dodatkowo ich stan nie wymaga natychmiastowej naprawy.

Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych dni/tygodni (zależne od pogody) nasze drogi staną się przejezdne i bezpieczne przed nadchodzącą zimą.