Pisma i odpowiedzi

Kwiecień 2020

Wniosek do PSD o wykonanie prac porządkowych na ul. J. Grzymały oraz utwardzenie miejsc przystankowych
Zgłoszenie PSD

Luty 2020

Wniosek o wpisanie do Gminnego Rejestru Zabytków cmentarza ewangelickiego
Wniosek dot. cmentarza
Zawiadomienie o zamiarze wpisania cmentarza do rejestru zabytków

Wrzesień 2019

Interpelacja w sprawie naprawy dróg gminnych w Nikielkowie
Interpelacja_1/09_2019
Odpowiedź na interpelację -P.Groszkowski

 

Maj 2019

Prace porządkowe wzdłuż drogi powiatowej
Wniosek do PSD Olsztyn
Wniosek do Urzędu Miasta Olsztyn

Naprawa dróg gminnych
Harmonogram naprawy dróg

Luty 2019

Zimowe utrzymanie dróg
Odpowiedź dot. wykazu dróg podlegającym zimowemu utrzymaniu dróg w Nikielkowie

Naprawa oświetlenia
Wniosek o naprawę oświetlenia w Nikielkowie
Odpowiedź na wniosek dot. oświetlenia – cz.1
Odpowiedź na wniosek dot. oświetlenia – cz.2

Styczeń 2019

Dzikie zwierzęta
Interwencja dot. dzików w Nikielkowie