System SMS mieszkańców Nikielkowa

Jeżeli jesteś mieszkańcem Nikielkowa i chcesz otrzymywać darmowe powiadomienia o:

  • zebraniach,
  • terminach zbiórek odpadów,
  • imprezach kulturalnych i sportowych,
  • innych ważnych wydarzeniach w sołectwie i gminie Barczewo,

 

wyślij SMS na numer 690 380 112, o treści:

Treść SMSa aktywującego Treść SMSa dezaktywującego
SMS.START SMS.STOP

 

Płacisz jak za zwykłego sms’a, zgodnie ze swoim planem taryfowym. Twój numer będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłania komunikatów przez osobę zarządzająca systemem.

W każdej chwili możesz zrezygnować z powiadomień wysyłając sms’a o treści SMS.STOP pod numer 690 380 112.

Za otrzymywane SMS-y nie ponosisz opłat.

Treść sms-a musi być w pełni zgodna z podanym wzorem. Przesłanie wiadomości z dodatkowymi znakami (spacja lub dodatkowe kropki, inne znaki) lub nie wpisanie kropki pomiędzy wskazanymi wyrazami, skutkować będzie niezarejestrowaniem się w systemie.

Korzystanie z Systemu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby korzystania z Systemu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).