MieszkańcyZebranie Wiejskie

Nowy sołtys i rada sołecka

Środa 6 lutego 2019r. w Nikielkowie była dniem wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

W zebraniu wiejskim uczestniczyło 95 mieszkańców. Tak wysokiej frekwencji na zebraniu wiejskim dawno nie było w Nikielkowie.

Wg mojego odczucia, może to tylko świadczyć jak bardzo mieszkańcom zależy na wprowadzeniu zmian w naszej wsi.
Przewodniczący rady sołeckiej Piotr Wywrocki ustępującemu sołtysowi Edwardowi Maciejewskiemu w imieniu własnym jak i mieszkańców podziękował za dotychczasową pracę na rzecz wsi.

W wyniku przeprowadzonych wyborów nowym sołtysem sołectwa Nikielkowo został Pan Paweł Kubicki.

Skład rady sołeckiej: Pani Irena Maciejewska oraz Panowie Piotr Laskowski, Mariusz Szczepański, Marcin Uliszewski, Krzysztof Garbacz.

Gratulacje dla nowo-wybranych.

Jako radny deklaruję wsparcie i współpracę w działaniu na rzecz wszystkich mieszkańców Nikielkowa.