Ogólne

Podsumowanie kadencji radnego 2018-2024

Pomoc na wagę złota

Kadencję 2018-2023 rozpocząłem  od rozwiązania palącego problemu mieszkańców Nikielkowa, którzy żyli w skandalicznych warunkach – zagrzybionym pomieszczeniu gospodarczym w naszej miejscowości. Dzięki Waszej ogromnej pomocy i mojej interwencji  rodzina ta znalazła godne miejsce do życia.

Ożywienie sołectwa

Jednym z moich priorytetów jako radnego było przywrócenie zawieszonej działalności świetlicy wiejskiej. Udało się to z sukcesem, a miejsce to znowu aktywnie działa. Zainicjowałem m.in. „Planszowe wtorki”, czy też „Warsztaty fotograficzne”. W okresie ferii lub wakacji organizowane są zajęcia dla dzieci.

Aktywność i integracjaZ mojej inicjatywy powstała min. grupa biegowa, która integruje mieszkańców i promuje zdrowy styl życia.
Zorganizowałem również „Run-Bike” w czasie pandemii oraz cykliczne spotkania online „Przy kawie o sprawie”, dbając o stały kontakt z mieszkańcami. Ponadto, organizuję rajdy rowerowe, w których uczestniczy wielu miłośników turystyki rowerowej. 

Walka o lepsze jutro

Nieustannie interweniuję w Urzędzie Gminy w kwestii naprawy dróg i zimowego ich utrzymania.
Z mojej inicjatywy podczas Zebrania Wiejskiego podjęliśmy uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec budowy obwodnicy Olsztyna przebiegającej przez tereny naszego sołectwa. Cały czas monitoruję działania dot. budowy obwodnicy uczestnicząc w wielu spotkaniach min. w GDDKiA w Warszawie.

Inwestycje w przyszłość

Z myślą o bezpieczeństwie i komforcie pieszych, doprowadziłem do rozpoczęcia budowy chodnika wzdłuż ul. Jana Grzymały.
W porozumieniu z Lasami Państwowymi została utworzona ścieżka piesza wzdłuż drogi powiatowej Nikielkowo – Łęgajny. Doprowadziłem do wpisania zabytkowego cmentarza ewangelickiego znajdującego się na terenie sołectwa na listę zabytków prawem chronionych.

Szeroka działalność

Moja wizyta u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz przedstawione dokumenty radnym i burmistrzowi Barczewa sprawiły, że wykonano rewitalizację zabytkowego parku w Nikielkowie.
W wyniku moich działań i współpracy zainstalowano długo wyczekiwany przez mieszkańców Paczkomat.
Od dwóch lat przy współpracy z innymi wolontariuszami organizuję akcję „MikoBajki” – zimowa wyprawa rowerowa z prezentami dla dzieci z Domu Dziecka w Biskupcu.

Promocja gminy

Aktywnie promuję gminę Barczewo, m.in. poprzez układanie tras największego maratonu rowerowego w województwie – Warnija, W 2023r przejechałem  rowerem 1050 km z Barczewa do Hagen am Teutenburg Wald (gminy partnerskiej Barczewa). Fakt ten był szeroko komentowany przez niemieckie media w Hagen i Osnabruck.

Współpraca i zaangażowanie

Stale współpracuję  z radnymi powiatowymi oraz radnymi sąsiednich gmin –  Olsztyna i Dywit na wielu płaszczyznach min. dot. bezpieczeństwa w gminie Barczewo.

Informacja na wyciągnięcie ręki

Dbam o transparentność i dostępność informacji, prowadząc stronę internetową https://nikielkowo.pl, gdzie mieszkańcy mogą śledzić moje działania i dzielić się swoimi spostrzeżeniami.
Już osiem lat funkcjonuje stworzony przeze mnie system SMS, za pomocą którego informuję mieszkańców o ważnych sprawach.
Stworzyłem system elektronicznych rezerwacji, za pomocą którego mieszkańcy Nikielkowa mogą w ułatwiony sposób zamówić np. wywóz nieczystości płynnych. System nadal będzie rozwijany i rozszerzany o kolejne funkcjonalności.

Dzięki mojej determinacji i uporowi, Nikielkowo staje się coraz bardziej przyjaznym i atrakcyjnym miejscem do życia.

Jest to zaledwie krótkie podsumowanie moich dokonań jako radnego. Zachęcam do śledzenia mojej działalności i mojego zaangażowania w życie sołectwa Nikielkowo oraz gminy na stronie internetowej https://nikielkowo.pl i social mediach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.