Ogólne

Komunikat w sprawie jakości wody z dnia 04.09.2020

Treść komunikatu ZWIK Barczewo:

Informacja w sprawie jakości wody w zakresie bakteriologicznym na terenie miasta
i gminy Barczewo.
W dniu 02 .09. 2020 roku Spółka pozyskała informację od Państwowego Powiatowego Inspektoratu
Sanitarnego w Olsztynie o wystąpieniu w próbach wody z ujęcia wody w Barczewie oraz w biurze
Spółki bakterii z grupy coli (bez Escherichia coli i enterokoków)
– SUW 9 jednostek / 100 ml
– biuro 4 jednostki/100 ml
Woda pobierana była w ramach monitoringu kontrolnego w dniu 31.08.2020 r. Woda pobrana
była również z ujęć wody miejscowościach Wipsowo, Barczewko i Ramsowo – tam bez
nieprawidłowych zmian.
Należy podkreślić, że 31.08 br. tj. w dniu pobierania przez sanepid prób wody na terenie
gminy Barczewo, pobierana była również woda z nowej inwestycji wodociągowej w Kaplitynach,
zaopatrywanej również z wodociągu barczewskiego, która nie wykazała w wodzie nieprawidłowych
zmian. Wodę badało laboratorium w Olsztynie.
Po uzyskaniu decyzji w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia , wystawionej
przez Sanepid, Spółka niezwłocznie przystąpiła do poinformowania mieszkańców dostępnymi
kanałami informacyjnymi FB gminy Barczewo, BIP Barczewo, strona www ZWiK Barczewo , TV
Macrosat. Dodatkowo informacje zostały przekazane drogą elektroniczną dyrektorom szkół
i przedszkoli, a także rozwieszono ją na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach. Tego
samego dnia rozpoczęto intensywne płukanie sieci na terenie Barczewa i w dniu 3.09.2020 r pobrano
próby sprawdzające, których wyniki na dzień 4.09. są następujące:
1. Ujęcie wody Barczewo woda surowa – bez nieprawidłowych zmian
2.Ujęcie wody Barczewo woda czysta – 1 (jedna) jednostka/100 ml – możliwy błąd pomiaru
3. Biuro Spółki – bez nieprawidłowych zmian
4. Barczewo Zatorze – bez nieprawidłowych zmian
5. Wójtowo ul. Kwiatowa – bez nieprawidłowych zmian
Aktualne wyniki mogą wskazywać na błąd przy pobieraniu wody z ujęcia w Barczewie,
jednakże do czasu uzyskania parametrów wody bez nieprawidłowych zmian decyzja sanepidu
o warunkowej przydatności wody będzie obowiązywała mieszkańców miejscowości: Barczewo,
Ruszajny, Wrócikowo, Kaplityny, Wójtowo, Nikielkowo oraz część miejscowości Łęgajny
( z wyłączeniem ul. Akacjowej, Dębowej, Kasztanowej, Topolowej, które zasilane są z ujęcia
GO Łęgajny ).
półka kontynuuje intensywne płukanie sieci wodociągowej w wyznaczonych przez siebie
punktach Barczewa. Kolejne informacje będą niezwłocznie przekazywane odbiorcom wody.
Dodatkowo informuję, ze Spółka wystąpiła z wnioskiem do PPIS Olsztyn o wykreślenie
z komunikatu z dnia 2.09.20 r miejscowości Barczewski Dwór, Kołaki, Kronowo, Kronówko,
Lamkowo, Łapka, Próle, Radosty, Rycybałt, Stare Włoki, Wipsowo, Maruny, Szynowo, Tęguty,
które zaopatrywane są w wodę z ujęcia w Wipsowie – woda bez nieprawidłowych zmian.
Dołożymy wszelkich starań aby doprowadzić wodę z Barczewa do obowiązujących norm lub
znaleźć przyczynę potencjalnych błędów pomiaru w badanych próbkach w Barczewie.
Za komunikatem PPIS Olsztyn jeszcze raz informujemy, że woda z kranów jest zdatna
do picia po przegotowaniu (gotować minimum 2 minuty).
W sytuacji warunkowego dopuszczenia wody do picia nie stosuje się zastępczych źródeł
wody, w szczególności zbiorników lub beczek z wodą. Taka woda wymaga chlorowania i nie nadaje
się do bezpośredniego spożycia.
W załączeniu mapa z zaznaczonymi obszarami zaopatrywanymi w wodę z poszczególnych
ujęć na terenie miasta i gminy Barczewo.

PREZES ZARZĄDU
JACEK KASPRZAK