Ogólne

Skażenie wody bakteriami coli w Nikielkowie i okolicy

Treść e-maila, który otrzymałem dziś o godz. 15:11 z ZWIK Barczewo oraz komunikat z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Olsztynie

—————————————————————————————-

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazuję komunikat z dnia 02 września 2020 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie odnośnie jakości wody w Barczewie.
Badania wody wskazują na występowanie bakterii grupy coli w ilościach, które dopuszczają warunkową przydatność wody do spożycia (po uprzednim przegotowaniu – gotować przez minimum 2 minuty), zgodnie z przedłożonym komunikatem.

Spółka przystąpiła do płukania sieci na terenie miasta Barczewa. W dniu 03.09.2020 r. zostaną pobrane kontrolne próby wody w 3 – 4 punktach w celu weryfikacji wyników w innym laboratorium.

Komunikat nie dotyczy odbiorców zaopatrywanych z ujęć wody Ramsowo oraz Niedźwiedź, w tym: Barczewko, Ramsowo, Ramsówko, Dadaj, Krupoliny, Jedzbark, Mokiny, Odryty, Klucznik, Skajboty, Niedźwiedź, Kromerowo, Klimkowo, Tumiany, Kierźliny, Studzianek, Bartołty Wielkie, Bartołty Małe, Leszno, Zalesie.

Proszę Państwa, w miarę możliwości, o rozpowszechnienie komunikatu we własnych sołectwach.

Z poważaniem,

W imieniu Prezesa Jacka Kasprzaka
Ewa Andrzejewska-Pac
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie