BezpieczeństwoDrogiMieszkańcy

Bezpieczeństwo mieszkańców

Starosta Powiatu Olsztyńskiego odpowiadając na wniosek Sołtysa Nikielkowa – Pawła Kubickiego zorganizował spotkanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, które odbyło się w dniu 28.08.2019r. o godz. 10:00 w Nikielkowie.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Policji z Olsztyna, Policji z Barczewa, Powiatowej Służby Drogowej, Gminy Barczewo, sołtys Nikielkowa, przewodniczący Rady Sołeckiej Nikielkowa oraz radny Rady Miejskiej w Barczewie w mojej osobie. 

Głównym tematem poruszanym na spotkaniu było bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z czterech przejść dla pieszych zlokalizowanych wzdłuż ulicy Grzymały. 
W prawie dwugodzinnej dyskusji jak i obserwacji zachowań kierowców staraliśmy się wspólnie wypracować najlepszy sposób, który umożliwi „uspokojenie” ruchu drogowego na drodze powiatowej 1448N.
Pracownik PSD wchodzący w skład komisji  zaproponował montaż urządzeń umożliwiających spowolnienie ruchu drogowego w postaci progów zwalniających lub aktywnego oświetlenia w okolicach przejść dla pieszych. Niestety montaż progów zwalniających wiąże się z wieloma obostrzeniami zawartymi w przepisach min. usytuowanie przejść, infrastruktura przebiegająca pod drogą itd itp.
Na chwilę obecną bardziej realne jest montaż oświetlenia w pobliżu przejść. 

Korzystając z obecności pracowników PSD ponownie zwróciłem uwagę na zagrożenia przy ul. Grzymały w postaci połamanych konarów drzew, zanieczyszczonych i niewykoszonych poboczy.

Pracownik PSD obiecał mi, że uschnięte konary zostaną usunięte w trybie pilnym, natomiast pobocza zostaną wykoszone i oczyszczone, a trawa porastająca skrajnię jezdni zostanie usunięta w przeciągu 2-3 tygodni.

Ponadto w dniu dzisiejszym złożyłem pismo na ręce Wojewódzkiego Komendanta Policji w Olsztynie z prośbą o wzmożone i długofalowe kontrole drogowe, które zdyscyplinują kierowców w przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego.  Szczególnie zwróciłem uwagę na permanentne przekraczanie prędkości jak również łamanie zakazu poruszania się pojazdów powyżej 15T przez kierowców samochodów ciężarowych.

Już za kilka dni rozpoczyna się rok szkolny dlatego bezpieczeństwo mieszkańców a w szczególności dzieci i młodzieży jest sprawą priorytetową.