DrogiMieszkańcyOgólneRadnyZebranie Wiejskie

Czy obwodnica „przetnie” naszą miejscowość?

Tydzień temu w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł pt. Drogowcy załagodzą spór o obwodnicę Olsztyna i Dywit? Spotkanie w Warszawie.

Miasto Olsztyn nadal próbuje przeforsować koncepcję, by obwodnica Olsztyna przebiegała wschodnim wariantem, a co za tym wielce prawdopodobne, że przez teren Nikielkowa i Wójtowa.

Dwie z czterech koncepcji wschodnich, które preferuje miasto Olsztyn zakładała wyburzenie od kilku do kilkunastu domów w Nikielkowie i Wójtowie.
Jeden z korytarzy zakłada „przecięcie Nikielkowa na pól” a drugi poprowadzenie hałaśliwej drogi wokół naszej miejscowości, przy okazji „zabierając” nam las otaczający Nikielkowo.

Na moją prośbę skierowaną do Sołtysa Nikielkowa, 7 marca 2022 roku odbyło się zebranie wiejskie, którego jednym z punktów była dyskusja dot. przebiegu obwodnicy. Jako radny złożyłem do porządku obrad wniosek o przegłosowanie projektu uchwały sołectwa, w której to mieszkańcy Nikielkowa wyrażają stanowczy sprzeciw budowy obwodnicy w wariancie wschodnim. Projekt uchwały został przyjęty niemalże jednogłośnie przy tylko jednym głosie sprzeciwu. W zebraniu tym uczestniczyło około setki mieszkańców, co oznacza, że temat jest BARDZO ważny dla naszych mieszkańców.

Do tutejszego urzędu gminy wpłynęło Zaproszenie Generalnego Dyrektora dot. Obwodnicy Olsztyna i Dywit , w którym zainteresowane przebiegiem obwodnicy  samorządy otrzymały zaproszenie na spotkanie w Warszawie.

W dniu dzisiejszym otrzymałem z Urzędu Gminy Barczewo wspomniane pismo i od razu zgłosiłem swoją wolę uczestnictwa w tym spotkaniu, gdyż uważam, że nadal trzeba „pilnować”  w/w tematu.

Spotkanie zaplanowane jest na dzień 18 października 2023r. o godz. 11:00.

Wyniki spotkania zrelacjonuję Państwu niezwłocznie po zakończeniu mojej wizyty w GDDKiA.

Artykuł, pismo oraz materiał wideo Macrosatu podlinkowany w treści.