Ogólne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Gmina Barczewo zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Nikielkowo, gmina Barczewo wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28.03.2019r. Do 18.04.2019r.  w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie, plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo, w godzinach  pracy Urzędu w pokoju nr 5.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 08.04.2019r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie o godz. 12:00 w sali  konferencyjnej.

Cała treść ogłoszenia na stronie: Treść ogłoszenia