Ogólne

AWARIA Systemu SMS.

W dniu dzisiejszym doszło do niespodziewanej awarii systemu SMS dla mieszkańców Nikielkowa.
 
Stworzony przeze mnie system działa od wiosny 2016 r i na dzień dzisiejszy obsługuje 225 użytkowników.
 
W ostatnich tygodniach dochodziło do mniejszych awarii, które udawało się w miarę sprawnie usunąć. Jednak w dniu dzisiejszym awaria spowodowała anulowanie wszystkich subskrypcji.
 
Mieszkańcy, którzy nadal chcą korzystać z naszego lokalnego systemu powiadamiania SMS, muszą ponownie zarejestrować się w systemie zgodnie z instrukcją: http://www.nikielkowo.pl/system-sms-wsi-nikielkowo/
 
Ważne – proszę zwracać uwagę na konieczność wpisania kropki po słowie Nikielkowo, jak również prawidłowe wpisanie słowa Nikielkowo. Słowniki komórkowe często podpowiadają inne „dziwne” słowa