Zebranie Wiejskie

Fundusz sołecki 2020

Zgodnie z ogłoszeniem w dniu 12.09.2019r o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w Nikielkowie odbyło się Zebranie Wiejskie, którego głównym punktem było przedstawienie wniosków do przyszłorocznego funduszu sołeckiego, głosowanie zaproponowanych wniosków oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału środków funduszu sołeckiego na rok 2020.

Kwota do dyspozycji Zebrania Wiejskiego na rok 2020 to 35052,47 zł.

W wyniku głosowania Zebranie wiejskie podjęło uchwałę, że środki z funduszu sołeckiego 2020 zostaną przeznaczone na:

  • projekt budowy dróg

  • zakup lamp solarnych

  • organizacja imprez

  • materiały biurowe do świetlicy

  • zakup ławek z koszami

Nie podaję kwot jakie zostały przeznaczone na poszczególne zadania, gdyż nie chciałbym wprowadzać mieszkańców w błąd przekazując im niepotwierdzone informacje.

Mam nadzieję, że w niedługim czasie zostanie opublikowany na stronie sołectwa protokół Zebrania Wiejskiego, tak by wszyscy mieszkańcy Nikielkowa mogli się zapoznać z dokładnym podziałem środków.