BezpieczeństwoInterwencje

Piesi i rowerzyści nadal bez bezpiecznej drogi

W odpowiedzi na mój wniosek złożony jesienią ubiegłego roku w dniu dzisiejszym, to jest 19 Stycznia 2024 w miejscowości Nikielkowo miało miejsce spotkanie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w której uczestniczyli: przedstawiciele powiatowej służby drogowej, Policji, Urzędu Gminy Barczewo, Sołtys Nikielkowa oraz ja jako wnioskodawca. Wniosek dotyczył propozycji utworzenia na drodze powiatowej przekroju drogi “2 minus 1” na odcinku od ul. Dębowej do granic miejscowości w kierunku Olsztyna oraz od ul. Lipowej do granic miejscowości w kierunku Łęgajn.

Nadrzędnym zadaniem tego rozwiązania jest podniesienie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego czyli pieszych i rowerzystów.

Wspomniane odcinki spełniają wszelkie warunki by utworzyć drogę w przekroju “2 minus 1”.  

  • odcinek tej drogi jest oświetlony,
  • ustawione są znaki ograniczające prędkość do 40 km/h
  • oraz nie ma możliwości technicznych do wykonania ścieżki pieszo-rowerowej spełniającej standardy czyli szerokość 2 m. (zbyt wąski pas drogowy)

W trakcie spotkania czyniłem wszelkie starania by przekonać zebranych o słuszności takiego rozwiązania przedstawiając im fakty, że na taki sposób decydują się samorządy w innych gminach czy powiatach.
Takie rozwiązanie zastosowano np. na drodze wojewódzkiej nr 450 o długości ponad 4km, drodze powiatowej nr 2628G w powiecie chojnickim. W ostatnim czasie również gmina Niepołomice zdecydowała się na wdrożenie pilotażowego projektu wdrożenia przekroju “2-1”, o czym szeroko dyskutowano w Internecie.

Wnioski w obszernych badaniach opracowanych przez Politechnikę Gdańską na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska jasno wskazują, że tego typu rozwiązania posiadają potencjał do stosowania na polskich drogach.

Zapraszam do zapoznania się z opracowaniem: Przekrój drogi “2 minus 1” – ocena możliwości zastosowania na drogach samorządowych w Polsce

Wszyscy uczestnicy, poza mną, twierdzili, że takie rozwiązanie na  tym odcinku drogi będzie przyczyną wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów, z czym osobiście się nie zgadzam, a czego potwierdzeniem są wnioski we wspomnianym raporcie:  „od czasu wprowadzenia na drogach przekroju 2 minus 1 nie doszło do żadnego wypadku drogowego”.

Jak już wcześniej wspomniałem stworzenie takiego standardu ma na celu uspokojenie ruchu drogowego, a co za tym idzie podniesienie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów czego efektem będzie zminimalizowanie ryzyka wystąpienia wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Niestety, rozwiązanie jakie zaproponowałem by podnieść bezpieczeństwo  pieszych i rowerzystów nie zostało pozytywnie przyjęte, a subiektywnie odniosłem wrażenie że zawracam głowę sprawą, która dotyczy zaledwie garstki osób, bo przecież większość porusza się samochodem.

Odbijając się kolejny raz od ściany i szukając sposobu na zapewnienie bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych w naszej miejscowości zaproponowałem kolejne rozwiązanie: ustawienie znaków drogowych anak A-24 „rowerzyści” oraz znak A-30 Uwaga! z tabliczką “Piesi”. Zaproponowałem, aby znaki ostrzegawcze były ustawione na ulicy Jana Grzymały na wlotach do Nikielkowa, oraz na wysokości ul Lipowej i Dębowej.

W tym przypadku moja propozycja została zaaprobowana, jednak nie padła konkretna deklaracja czy na pewno zostanie to wdrożone i w jakim terminie, a jedynie że mój wniosek zostanie ujęty w protokole.

Pilotażowe oznakowanie drogi © kamilzeswaja
Niestety, powszechnym zjawiskiem wśród większości osób jest obawa przed zmianami, co dało się odczuć na dzisiejszej komisji, a jak wiadomo każda zmiana przed nowym rodzi obawy i opór.
Jednak tu chodzi o zmianę, która ma za zadanie podnieść bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, więc nie zrozumiałym dla mnie są takie lęki i brak odwagi na wdrażanie czegoś nowego.
Tak więc skoro nie profil drogi “2 minus 1” to nadal trzeba drążyć temat budowy ścieżki pieszo rowerowej, o co nadal będę walczył dla mieszkańców Nikielkowa oraz wszystkich rowerzystów i pieszych podróżujących przez Nikielkowo.

Tak na marginesie: obecni na spotkaniu policjanci, przez tą godzinę zaobserwowali ogromną ilość kierowców łamiących przepisy dot. ograniczenia prędkości. Zasugerowali by mieszkańcy zgłaszali tego typu incydenty na tzw. mapie zagrożeń  

Jeden komentarz do “Piesi i rowerzyści nadal bez bezpiecznej drogi

  • Zasugerowali by mieszkańcy zgłaszali tego typu incydenty….
    A może jakieś patrole zmotoryzowane, a nie wszystko zwalać na mieszkańców
    Drogowi piraci sami proszą się o wysokie mandaty , nie wspomnę o różnego rodzaju tirach mimo ograniczenia

Możliwość komentowania została wyłączona.