BudżetRadny

Budżet 2024 – uchwalony

W dniu 28.12.2023r. odbyła się ostatnia w 2024 r. sesja Rady Miejskiej w Barczewie.

Najważniejszym punktem obrad rady było przyjęcie budżetu Gminy Barczewo na 2024r.

Dokument uchwały budżetowej jest bardzo obszernym dokumentem, dlatego przedstawiam najważniejsze wg mojej opinii kwoty zawarte w uchwale przyjętej w dniu wczorajszym.

Dochody budżetu gminy: 106.007.325,94zł

z tego:

  • dochody bieżące w wysokości: 93.211.587,00zł
  • dochody majątkowe w wysokości: 12.795.738,94zł
Wydatki budżetu gminy w wysokości: 111.250.211,55 zł

z tego:
wydatki bieżące: 91.562.408,29 zł
wydatki majątkowe: 19.687.803.26zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości:19.459.758,26zł
Pozostałe wydatki majątkowe: 228.045,00zł
Deficyt gminy będzie wynosił: 5.242.885,61zł
Najważniejsze pozycje zadań rzeczowych, które zostały uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej dla miejscowości Nikielkowo to:
  • opracowanie projektu ul. Żurawiej w Nikielkowie – 41.000 zł
  • przebudowa odcinka drogi ul. Warmińska i Mazowiecka w Nikielkowie w ramach PROW – 1.543.729,20 zł, w tym 818.176,48 zł (dofinansowanie ze środków funduszu)
  • przebudowa ul. Świerkowej i Parkowej w Nikielkowie w ramach RFRD – 2.056.000 zł, z tego 1.028.000 dofinansowanie ze środków funduszu,
  • budowa oświetlenia ulicznego Wójtowo-Nikielkowo – 126.000 zł,
  • budowę kanalizacji w Nikielkowie (ul. Warmińska i Mazowiecka) w ramach „Polski Ład” – 2.126.000 zł, w tym 2.000.000 (dofinansowanie ze środków funduszu).

Zadania inwestycyjne, które mogą znaleźć się w projekcie uchwały budżetowej przygotowywane są na podstawie wniosków złożonych do gminy min. przez radnych.

Jako radny okręgu Nikielkowo w dniu 20.09.2023r. złożyłem wniosek do budżetu gminy na 2024r dot. zakupu nieruchomości gruntowej położonej na terenie sołectwa.
Zakup gruntu o powierzchni ~2,5 ha pozwoliłby w przyszłości myśleć o wybudowaniu w Nikielkowie tzw. kompleksu kulturalno-oświatowo-sportowego.
Krótko mówiąc, po wielu rozmowach z mieszkańcami wnioskuję, że oprócz długo wyczekiwanej kanalizacji czy utwardzonych dróg jest potrzeba powstania miejsca gdzie mogły by być ulokowane: np.: przestronna świetlica, żłobek, mini przedszkole, biblioteka, usługi itp itd
Również wskazywane są potrzeby powstania gabinetu lekarskiego lub pielęgniarskiego.
Na tak sporym terenie znalazłoby się również miejsce na „prawdziwe” boisko do gier zespołowych.

Będąc w posiadaniu działki umożliwiającej taką zabudowę można myśleć o rozwoju miejscowości i poprawie życia mieszkańców.

Niestety, mój wniosek nie został uwzględniony przez burmistrza Barczewa w planach budżetowych na 2024r.

Uważam, że taka inwestycja jest potrzebna w Nikielkowie, gdyż w naszej miejscowości  dynamicznie przybywa mieszkańców.
Nikielkowo nie może być postrzegane tylko jako miejsce gdzie się nocuje, ale miejsce w którym się żyje, pracuje i dobrze żyje.

Całość projektu uchwały jest dostępna pod linkiem: Budżet gminy Barczewo na 2024 rok


Ponadto jako radny złożyłem wnioski do budżetu powiatu min. dot. budowy ścieżki pieszo-rowerowej, budowy chodnika czy też oznakowania poziomego.
Przedłożone przeze mnie wnioski będą rozpatrywane w projekcie budżetu na kolejne lata.