Komunikacja

Komunikacja publiczna

W dniu 6 maja 2019 r. Burmistrz Barczewa Andrzej Maciejewski podpisał porozumienie z Prezydentem Olsztyna Piotrem Grzymowiczem dotyczące współpracy i zasad w zakresie funkcjonowania komunikacji publicznej.

Tak więc od 1 czerwca 2019 r. zaczną kursować  autobusy komunikacji miejskiej na trasie Barczewo – Olsztyn.

Podpisane porozumienie będzie obowiązywało do końca 2019 r.

Jednym z dokumentów porozumienia jest min. projekt rozkładu jazdy linii 124.

Przedstawiam Państwu uzyskany dziś w UG Barczewo wstępny projekt rozkładu jazdy dla linii 124, której trasa przebiega przez naszą miejscowość  – Nikielkowo.

Bardzo proszę nie traktować tego rozkładu jako ostatecznego, gdyż cały czas trwają konsultacje dot. godzin odjazdów autobusów.

Ostateczna wersja rozkładu jazdy będzie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie rozkładów na przystankach autobusowych.


Rozkład jazdy linii 124 – Barczewo -> Olsztyn (przez Nikielkowo)

Rozkład jazdy linii 124 – Olsztyn -> Barczewo (przez Nikielkowo)


Aktualne ceny biletów oraz ulgi i przywileje obowiązujące na obszarze komunikacyjnym obsługiwanym przez ZDZT w Olsztynie.